Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” stanowi  kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 r. pisma „Dagerotyp”. Pozostaje nadal recenzowanym pismem naukowym, jednak poza  problematyką z zakresu historii fotografii, uwzględniać będzie także różnorodne aspekty technologiczne, artystyczne i socjologiczne. Nie mniej istotnymi zagadnieniami będzie kwestia funkcjonowania fotografii, migracja jej znaczeń, różne formy jej materialności, a także jej relacje z tekstem, czasem i historią.

Pismo, zgodnie z obecną poszerzoną koncepcją, stawia sobie za cel badanie, w możliwie najszerszym spektrum, tego, w jaki sposób obrazy fotograficzne oddziaływały i oddziałują na człowieka i społeczeństwa, na odbiór świata, jego historii i aktualności. W związku z tym interesują nas zarówno kolekcje i archiwa fotograficzne, jak i funkcjonowanie fotografii w książkach i prasie, w przestrzeni prywatnej i publicznej, w tym w polityce, ale także jej obecność w sztuce jako samodzielny sposób wypowiedzi artystycznej oraz narzędzie pomagające w pełnej ekspresji artystom uprawiającym wszystkie dziedziny sztuki.

Na „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” składają się będą artykuły zgromadzone w czterech zasadniczych działach : Studia / Studies – będące dossier tematycznym, Kolekcje / Collections – w którym znajdą się artykuły dotyczące zbiorów i archiwów fotograficznych, a także działalności instytucji zajmujących się historią fotografii, Głosy / Voices – przeznaczonym dla artykułów niezwiązanych z tematem numeru oraz tłumaczeniom ważnych tekstów z historii i teorii fotografii oraz Recenzje / Reviews – będące miejscem na recenzje wystaw i publikacji. Informacje na temat programów badawczych, działalności instytucji, festiwali fotograficznych znajdą się w części zatytułowanej Varia (lub Aktualności). Artykuły w działach Studia i Kolekcje, stanowiące ponad 50% objętości pisma, będą recenzowane w systemie peer-review.

Nowy „Dagerotyp” jest pismem interdyscyplinarnym i międzynarodowym, co w naszym przekonaniu odpowiada transgranicznej istocie fotografii. Planujemy wydawanie numerów tematycznych z naborem otwartym na zasadzie Call for papers. Do współtworzenia pisma, w charakterze autorów, ale i redaktorów prowadzących, planujemy zaprosić naukowców z Polski i zagranicy. Całość pisma będzie publikowana w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” będzie ukazywał się drukiem oraz w formie cyfrowej, dostępny za pośrednictwem Internetu na stworzonej w tym celu stronie www. Wierzymy, że taka forma publikacji odpowiada standardom swobodnego dostępu do wiedzy i wymiany idei, które są nam bliskie. Umożliwi to również dotarcie do jak największej i jak najbardziej różnorodnej publiczności, poszerzając znacznie krąg dotychczasowych czytelników pisma.