Polska wersja English version

Ostatni tom

Nr 3/4 (27/28) Fotografia i muzeum / Photography and museum, pod red. MAGDALENY GRĄBCZEWSKIEJ i ANNY PĘCIŃSKIEJ

Nr 3/4 (27/28) Fotografia i muzeum / Photography and museum, pod red. MAGDALENY GRĄBCZEWSKIEJ i ANNY PĘCIŃSKIEJ

Spis treści/Contents: MAŁGORZATA GRĄBCZEWSKA, ANNA PIĘCIŃSKA, Fotografia i muzeum / Photography and the museum; STUDIA / STUDIES: FEDORA PARKMANN, Workshop Worker Photography in Museums. History and Politics of a Cultural Heritage in East-Central Europe; LUCIA ALMÁŠIOVÁ, From amateur social criticism to institutional art; KATALIN BOGNÁR, From Illustrations to Historical Evidence and Museum Objects. Interwar Worker Photographs in the Museum of Hungarian Labour Movement; KOLEKCJE / COLLECTIONS: EWA NOWAK-MITURA, ANNA TOPOLSKA, Tworzenie kolekcji fotografii współczesnej w Muzeum Warszawy; JOANNA GELLNER, „Przesłuchując naocznego świadka” – kolekcja klisz szklanych z zakładu fotograficznego Kriegerów w zbiorach Muzeum Krakowa; GŁOSY / VOICES: ELLI LEVENTAKI, Photography as a museological tool Commemorating human loss in the contemporary museum; LOUIS BOULET, The Photographic White Cube; IZABELA PONIATOWSKA, Przestrzeń muzeum w praktykach fotografii ulicznej; RECENZJE / REVIEWS MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA, Gdańsk i Pomorze lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda; Bibliografia / Bibliography; Biogramy autorów / Authors Biographies; Streszczenia / Abstracts.

 

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Fotografii w Krakowie, Warszawa 2020/2021 

ISSN 1233–2445 (ss. 164)