Polska wersja English version

Tomy archiwalne

 

NOWA SERIA


T. 2 (25), Fotografia i Władza / Photography and Power, pod red. MAŁGORZATY GRĄBCZEWSKIEJ i WERONIKI KOBYLIŃSKIEJ-BUNSCH

Contents: MAŁGORZATA GRĄBCZEWSKA, WERONIKA KOBYLIŃSKA-BUNSCH, Sukces władzy czy triumf fotografii? / Success of Authorities and Triumph of Photography; Studies / Studia: CARLA ROSETTI, Fotografia i władza w erze Mussolinego: przypadek “La Revista Illustrata del Popolo d’Italia” /   Photography and Power in the Mussolini Era: The case of “La Revista Illustrata del Popolo d’Italia”; SŁAWOMIR MAGALA, Performanse wizualne: światło(a) rozumu? / Visual Performances: Light(s) of Reason?   CHRISTOPHER MORTON, Od znaczącej powierzchni do obecności historycznej: fotografia jako miejsce zaangażowania społecznego w przestrzeni muzeum / From Significant Surface to Historical Presence: Photography as a site of Social Engagement in the Museum; Kolekcje / Collections: SARA ROMANI, Picturing Identities: Gathering Knowledge, Envisioning Communities. Portrait Photography and the Graphic Reproductions of the Swiss Itinerants without Citizenship by Carl Durheim (1852-1853); JOANNA JASTRZĘBSKA-WOŹNIAK, Między pamiątką, dokumentem a obrazem propagandowym. Kolekcja amatorskich fotografii żołnierzy niemieckich, powstałych na ziemiach  polskich w okresie 1939-1944 w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego; Voices / Głosy: FABIAN RÖDERER, The Power of Photographic Display. Reconstructing UNESCO’s Human Rights Exhibition (1949); ALEXANDRA WHITTAKER, Between Utility and Experiment: The Problem with Classification in Fortunata Obrąpalska’s Botanical Photograph; Reviews / RecenzjeMAŁGORZATA GRĄBCZEWSKA, Dainius Junevičius Abdonas Korzonas; MARIUSZ GOŁĄB, Cztery publikacje o Zofii Rydet; Varia: JADWIGA KAMOLA, Symposium Artist Complex. Images of Artists in Photography; MAREK JANCZYK, Interpretując miasto. Wokół fotograficznego archiwum Wiktora Pentala i Henryka Makarewicza; Wybór publikacji związanych z historią i teorią fotografii (wydanych w Polsce w 2018) oprac. Weronika Kobylińska-Bunsch.

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Fotografii w Krakowie, Warszawa 2019; ISSN 1233-2445 (216 s.)

 

 No. 1 (25) – Fotografia i Sztuka / Photography & Art, ed. MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA

MAŁGORZATA MARIA GRĄBCZEWSKA, „Dagerotyp” – nowy początek / ‘Daguerreotype’ – new beginning;

Spis treści / Contents: STUDIA / STUDIES: ANNA MASŁOWSKA, „O zastosowaniu fotografii do malarstwa” – nowe  medium w atelier malarza w XIX w. / ‘On the use of photography for painting’  – a new medium in the painter’s  arsenal in the nineteenth century; LECH LECHOWICZ, Fotografia w kręgu awangardy lat 1909–1939.  Konstruktywizm / Photography in the avant-garde circle of 1909–1939. Constructivism; ADAM MAZUR, Radość fotografii. uwagi o twórczości Piotra Uklańskiego ‘ The Joy of Photography. Notes on Piotr Uklański’s Work; KOLEKCJE / COLLECTIONS: MONIKA KOZIEŃ, Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Fotografii w Krakowie;  WOJCIECH WALANUS, Zbiory Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego; RECENZJE / REVIEWS: WERONIKA KOBYLIŃSKA-BUNSCH, W nieustannym napięciu.Wokół Foto-konstelacji Pawła Mościckiego; WITOLD KANICKI, Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna  w latach 1945–1955 Macieja Szymanowicza; VARIA:   STEFAN CZYŻEWSKI, Zofia Rydet – dziedzictwo kultury i fotograficzny  eksperyment; LECH LECHOWICZ, Historia fotografii polskiej, opracowanie zbiorowe  – dzieje przedsięwzięcia„Dagerotyp” – zawartość numerów 1–24, oprac. Barbara Kosińska; Wybór publikacji związanych z historią i teorią fotografii (lata 2016–2017), oprac. Weronika Kobylińska-Bunsch; Summaries.

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata,  Muzeum Fotografii w Krakowie, Warszawa 2018;  ISSN 1233-2445 (s. 258)


PIERWSZA SERIA  


Nr 24
 

Marcin Dziedzic, Waldemar Zieliński: Firma fotograficzna E.Voelkel z Nysy; Marta Ziętkiewicz: Fotografia w służbie  XIX-wiecznej medycyny. Współpraca Konrada Brandla z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego; Danuta Jackiewicz: Konrad Brandel – paralipomena; Ewa Małkowska-Bieniek, Jan Przypkowski: Obywatel wyznania mojżeszowego i jego otoczenie na fotografiach Tadeusza Przypkowskiego ze zbiorów Muzeum Polin; Marta Ziętkiewicz: Danuta Jackiewicz, Konrad Brandel 1838-1920, seria Fotografowie Warszawy, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2016, s.147, nlb.1, il. nlb. 187; Publikacje, oprac. Wanda Mossakowska; 24 numery dagerotypu (1993-2015), oprac. Wanda Mossakowska

Stowarzyszenie Historyków Fotografii - Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2015 

 

Nr 23 

Zygmunt Wielowiejski: Z Bolesławca do Görlitz – historia fotograficznej rodziny Scholzów; Magdalena Durda-Dmitruk: Nokturny Antoniego Anatola Węcławskiego (1891-1985); Zygmunt Wielowiejski: Bogusław Szybkowski, Historia fotografii w Brzegu 1843-1944, Opole, B. Szybkowski, 2013, ss.79; Małgorzata Maria Grąbczewska: Danuta Jackiewicz, Fotografowie Warszawy. Maksymilian Fajans 1825-1890, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2014, ss.135,nlb.1; Wanda Mossakowska: Zygmunt Wielowiejski, Herman Krone i inni. Wrocław na fotografii 1840-1900, (Wrocław), Via Nova (2014), ss.119,nlb.1; Publikacje, oprac. Wanda Mossakowska; Wystawy w 2014 r. (wybór), oprac. Jan Przypkowski; Źródła ilustracji.

Stowarzyszenie Historyków Fotografii - Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2014 

 

Nr 22 

Wanda Mossakowska przy współpracy Zygmunta Wielowiejskiego: Początki fotografii w Polsce. Czas dagerotypi;i Magdalena Skrejko: Rzemiosło i sztuka, czyli krakowskie (i nie tylko) tradycje fotograficzne. Komunikat o zbiorze archiwaliów przekazanych do Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie; Zygmunt Wielowiejski: Ireneusz Witold Dunajski, Fotografia w Gdańsku. Photography in Danzig, 1839 – 1862, Gdańsk 2013, ss.247, nlb.1; Małgorzata Maria Grąbczewska: Sprawozdanie z konferencji „Czas zatrzymany… Fotografie w spuściznach uczonych i twórców”, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków, 19-20 czerwca 2013 r.; Publikacje, oprac. Wanda Mossakowska; Wystawy w 2013 r. (wybór), oprac. Jan Przypkowski

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2013 

 

Nr 21 

Zygmunt Wielowiejski: Zaczęło się od dagerotypów mikroskopowych. Początki fotografii we Wrocławiu; Małgorzata Maria Grąbczewska: Dwa nowe polonika dagerotypowe we Francji; Marta Ziętkiewicz-Szlendak: Marcin Olszyński (1829-1904) i jego działalność fotograficzna; Małgorzata Maria Grąbczewska: Danuta Jackiewicz, Fotografowie warszawscy, Karol Beyer 1818-1877,Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Narodowe w Warszawie 2012, ss. 135, nlb. 1, il. nlb 83; Wanda Mossakowska: Wiesław Siarzewski, Historia fotografii tatrzańskiej. Awit Szubert, Zakopane, Tatrzański Park Narodowy, 2011, ss. 146, il. nlb. 90; Publikacje, oprac. Małgorzata Maria Grąbczewska i Wanda Mossakowska; Wystawy (wybór), oprac. Jan Przypkowski

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2012 

 

 

Nr 20 

Zygmunt Wielowiejski: Louis Birk i jego trzyletnia podróż po Dolnym Śląsku jako  wędrownego dagerotypisty; Wanda Mossakowska: Fałszywe dagerotypy Carla Friedricha Dammego z Gdańska; Wiesław Siarzewski: Zdjęcia Zakopanego i Tatr z pracowni Stanisława Bizańskiego w Krakowie; Zygmunt Walkowski: Niemieckie fotografie lotnicze Warszawy z czasu II wojny światowej w Archiwum Narodowym w College Park (USA); Wanda Mossakowska: Jacek Strzałkowski, Słownik fotografów, Łódź, J. Strzałkowski, 2010; Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Jan Przypkowski)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2011 

 

Nr 19 

Małgorzata Maria Grąbczewska: Artykuł Józefa Feliksa Zielińskiego „O dagerotypie” oraz polscy dagerotypiści we Francji; Wanda Mossakowska: Dwa nieznane dagerotypy gdańskie; Aleksandra Sheybal-Rostek: Stanisław Sheybal (1891-1976), krzemieniecki nauczyciel, działacz kulturalny, malarz i fotograf; Małgorzata Maria Grąbczewska: François Boisjoly, Repertoires des photographes parisiens du XIX e siecle, Paris, Les éditions de l’amateur, 2009, s.296; Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy w 2010 r. (wybór), oprac. Jan Przypkowski

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2010 

 

Nr 18 

Katarzyna Kudłacz: Awit Szubert, krakowski fotograf drugiej połowy XIX wieku; Małgorzata Maria Grąbczewska: Paryski sen Jana Mieszkowskiego; Małgorzata Florczak: Misje fotograficzne Henryka Poddębskiego (część II); Małgorzata Maria Grąbczewska: Le vocabulaire technique de la photographie, red. Anne Cartier‑Bresson, Paris Merval/Paris‑Musées, 2008, ss. 496; Wanda Mossakowska: Krystyna Lejko, Kalendarze fotograficzne z zakładu Konrada Brandla. Obraz życia Warszawy w latach 60. XIX wieku, Warszawa, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2009; Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Jan Przypkowski)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2009

 

Nr 17 

Wanda Mossakowska: Dwa dagerotypy Rodziewiczów; Małgorzata Maria Grąbczewska: Polscy fotografowie w Paryżu w drugiej połowie XIX wieku – zarys problematyki; Zygmunt Wielowiejski: Raport w sprawie Ostrorogów – aneks fotograficzny; Maciej Krajewski: Londyńskimi śladami Stanisława Juliana Ostroroga; Małgorzata Florczak: Misje fotograficzne Henryka Poddębskiego – rys historyczny, początki działalności (część I); Marta Miskowiec: „Autochromy Tadeusza Rzący. Stulecie barwnej fotografii” – wystawa w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, 20 listopada 2008 – 1 marca 2009; Zdjęcia zaginionych obrazów Mieczysława Barwickiego (oprac. Wanda Mossakowska); Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy w 2008 roku (wybór), oprac. Jan Przypkowski

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2008 

 

Nr 16 

Mateusz Salwa: Camera obscura – obiektywność utracona; Małgorzata Maria Grąbczewska: Dagerotyp Wiktora Ludwika Dunin-Jundziłła w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu; Wanda Mossakowska: Zdjęcia do najstarszej fotograficznej panoramy Warszawy z 1858 roku; Danuta Jackiewicz: Wizja miasta. Warszawa na fotografiach Jana Bułhaka z 1920-1921 roku; Małgorzata Maria Grąbczewska: Bertrand Lavédrine, (re)Connaître et conserver les photographies anciennes, Paris, Edition du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2007; Maciej Szymanowicz: Wokół wystawy fotografii Jana Bułhaka; Marek Maszczak: Wystawa „Wielki Kraków”; Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Jan Przypkowski)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2007 

 

Nr 15 

Wanda Mossakowska: Jeszcze jeden dagerotyp; Paweł E. Weszpiński: Materiały teledetekcyjne w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy; Adam Sobota: Fotografia i archeologia; Sylwia Kawska-Tatara: Negatywy dawnego Heimatmuseum Westpreussen in Marienwerder w zbiorach Muzeum w Kwidzynie; Jolanta Niklewska: Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, cz. I. Powstanie styczniowe, opr. Krystyna Lejko, Warszawa 2004, cz. II. Zesłańcy syberyjscy, opr. Elżbieta Kamińska, Warszawa 2005

Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Jan Przypkowski)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2006

 

 

Nr 14 

Aneta Ostroróg: Znany–nieznany–zapomniany.Nieco informacji o Stanisławie Julianie Ostrorogu; Marek Henryk Grabski: Walery Eljasz Radzikowski – fotograf Tatr i Podhala; Wojciech Boberski: Siergiej Michajłowicz Prokudin-Gorski i jego kolorowe fotografie „Splendorów Rosji” z czasów Mikołaja II; Anna Agnieszka Szablowska: Fotografia Adama Bienia; Małgorzata Biernacka: „Through Polish eyes”. Post scriptum; Magdalena Skrejko, Marek Maszczak: Wystawa stała “Z dziejów fotografii” w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; Małgorzata Florczak: Polsko-Słowackie Sympozjum Fotografii Regionów Tatr, Zakopane, 22-24 września 2005 r.; Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Jan Przypkowski)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2005

 

Nr 13 

Danuta Jackiewicz: A jednak Mieczkowski! O problemach z atrybucja ̨ niesygnowanych fotografii; Margarita Matulytė: Wilnianin Johann Hiksa – fotograf starego kontynentu; Wojciech Przybyszewski: Zaginione obrazy, zaginione fotografie – przyczynek do badań nad twórczością  artystyczną Saturnina Świerzyńskiego; Małgorzata Biernacka: „Through Polish eyes”. Wojenna wystawa fotografii polskiej w Wielkiej Brytanii; Stefan Okołowicz: Fotografie pozbawione ambicji. Wyjaśnienia na marginesie artykułu Anny Żakiewicz „Po trzecie – fotograf, czyli jak interpretować twórczość fotograficzną ̨ Stanisława Ignacego Witkiewicza”; Marek Maszczak: Dział Techniki i Technologii Fotografii Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; Jan Przypkowski: „Zabezpieczanie, digitalizacja i udostępnianie fotografii w zbiorach archiwów, bibliotek i muzeów” – seminarium, Gdańsk 17-18 maja 2004 r.; Barbara Gierszewska: „Dawna fotografia lwowska 1839-1939”, Redakcja naukowa: Aleksander Żakowicz, Lwów, Wydawnictwo „Centrum Europy”, 2004; Stefan Okołowicz: Wystawa „Face au néant. Les portraits de Stanislaw Ignacy Witkiewicz” w Nantes, 7 maja-4 lipca 2004 r.; Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Wanda Mossakowska)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2004

 

Nr 12 

Wanda Mossakowska: O jednej fotografii Teodora J. Willnowa z 1854 roku; Izabela Zając: Najstarsze zabytkowe albumy na fotografie; Małgorzata Biernacka: Fotografie dyplomów Edwarda Okunia w albumie generała Józefa Hallera; Izabela Maliszewska, Zygmunt Walkowski: Fotografie Jerzego Chojnackiego z Powstania Warszawskiego 1944 roku na Starym Mieście; Krystyna Lejko: Leszek Machnik, Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Katalog, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002; Jacek Strzałkowski: Uwe Steen (1938-2002); Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Wanda Mossakowska); Kronika (oprac. Wanda Mossakowska); Nabytki zagraniczne Biblioteki Instytutu Sztuki PAN (oprac. Wanda Mossakowska) 

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2003

 

Nr 11 

Adam Czarnowski: Jan Józef Fischer i Zygmunt Władysław Jaworski. Przyczynek
do historii fotografii amatorskiej przełomu XIX i XX w.;
Anna Żakiewicz: Po trzecie - fotograf, czyli jak interpretować twórczość fotograficzną Stanisława Ignacego Witkiewicza; Stanisław S. Ozimek: Moja stara kamienica i powstańcza barykada; Walerian Warchałowski: Zbiory fotografii Muzeum w Łowiczu

Małgorzata Florczak, Ewa Furmańska: „Zabezpieczanie, przechowywanie i konserwacja materiałów fotograficznych" - warsztaty, Kraków, 9-11 maja 2002 r.; Andrzej P. Bator: Panorama piktorializmu;  Anna Żakiewicz: „Edward Weston. Life Work", Los Angeles, Central Library - Getty Gallery, 15 grudnia 2001-17 marca 2002 r.; Anna Żakiewicz: „Railroad Vision". Nowe spojrzenie na związki między koleją a fotografią, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 5 marca-23 czerwca 2002 r.; 

Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Wanda Mossakowska)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2002

 

Nr 10 

Od redakcji;  Wanda Mossakowska: Dagerotypy polskie i polonika w zbiorach krajowych; Jacek Strzałkowski: Wędrowni dagerotypiści i fotografowie w Królestwie Polskim na przykładzie Łodzi;   Anna Straszewska:  „Chwilo trwaj! Chwilo jesteś piękna!”. Z historii polskiej fotografii ślubnej

Angela Sołtys: Dokumentacja fotograficzna pałacu w Podhorcach w zbiorach tarnowskich; Dainius Junevičius: U źródeł sztuki fotograficznej w Rosji; Dainius Junevičius: Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose (Vilnius 2000); Anna Rojkowska: Prywatna historia fotografii; Marta Miskowiec: Portret ślubny na wystawie „Komunie, śluby i pogrzeby - z dziejów fotografii rodzinnej” (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, 27 kwietnia-31 maja 2001 r.); Publikacje (oprac. Wanda Mossakowska); Wystawy (oprac. Wanda Mossakowska); Varia (oprac. Wanda Mossakowska); Nabytki zagraniczne Biblioteki Instytutu Sztuki PAN (oprac. Wanda Mossakowska)

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2001

 

Nr 9 

Eglė Lukaševičiūtė: „Fotografia amatorska »Wojtkuszki«” Stanisława Kazimierza Kossakowskiego; Jolanta B. Kucharska, Wanda Mossakowska: Album zdjęć Jana Bułhaka ofiarowany przez Józefa Piłsudskiego Helenie i Ignacemu Paderewskim; Magdalena Skrejko: Prace Jana Bułhaka w zbiorach Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; Życiorys Jana Bułhaka z 1924 r. w zbiorach Państwowego Archiwum Historycznego Litwy w Wilnie; Jacek Strzałkowski: Uzupełnienia i uwagi odnośnie artykułu M. Lachowicz-Skrzyńskiej „Fotografia w Piotrkowie Trybunalskim do 1939 roku” („Dagerotyp” nr 5, 1996); Anna Liscar: Wystawa „Patrzę w Tatry... . Fotografia tatrzańska i zakopiańska do 1914 r.”,
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 8 lipca 2000 - 7 stycznia 2001 r.;
Adam Sobota: „Hermann Krone: fotograf” - wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu;  Aldona Snitkuviené: Wystawa Benedykta Henryka Tyszkiewicza i Johna Batho na Litwie; Publikacje; Wystawy; Kronika Stowarzyszenia Historyków Fotografii

Stowarzyszenie Historyków Fotografii -  Instytut Sztuki PAN, Warszawa  2000

 

Nr 8 

Dainius Junevičius: Fotografia na Litwie w latach 1839-1863; Izabela Gass: Anwijabowadzki - tajemniczy fotograf ruin Warszawy;  Jolanta B. Kucharska: „Polska Jana Bułhaka w fotografii i zabytkach”, czyli jak eksponować fotografię archiwalną; Jolanta B. Kucharska: „Historia fotografii i postmodernizm”. Konferencja „Dziedzictwo fotografii. Przeszłość i teraźniejszość III”, 27-29 maja 1998, Szawle; Nekrologi; Publikacje; Wystawy; Nabytki zagraniczne Biblioteki Instytutu Sztuki PAN

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1999

 

Nr 7 

Jacek Strzałkowski: Jaka powinna być „Historia Fotografii Polskiej do 1914 r.”?; Wanda Mossakowska: Plany domu (wraz z zakładem fotograficznym) Walerego Rzewuskiego w Krakowie na ul. Westerplatte 11; Adam Sobota: „Fotografia Polska 1900-1939”. Ze zbiorów Muzeum Narodowego we  Wrocławiu; Publikacje; Wystawy; Kronika Stowarzyszenia Historyków Fotografii; Nabytki Biblioteki Instytutu Sztuki PAN

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1998

 

Nr 6 

Wanda Mossakowska: Teofil Swierczewski (1829-1885), mało znany, wiele podróżujący fotograf; Aldona Snitkuvienė: Benedykt Henryk Tyszkiewicz (1852-1935) z Czerwonego Dworu - zapomniany fotograf; Izabela Gass: Gdańsk w fotografii z lat 1939 – 1945 w zbiorach Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej; Dainius Junevičius: Kronika litewska 1996 r.; Publikacje;  Wystawy

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1997

 

Nr 5 

Andrzej Piotrowski: Jan Ryś – fotoreporter; Jolanta B. Kucharska: Henryk Poddębski (1890-1944); Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska: Fotografia w Piotrkowie Trybunalskim do 1939 roku; Dominik Dubiel: Nieznane dagerotypy w Państwowym Archiwum w Cieszynie; Publikacje; Wystawy

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1996

 

Nr 4 

Jolanta B. Kucharska: „Wizja miasta...”; Jolanta B. Kucharska: Prace dokumentacyjne Jana Bułhaka dla Zarządu Miasta Wilna w latach 1912-1915; Andrzej Piotrowski: Fotografia stereoskopowa w Polsce w latach 1840–1914

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1995

 

Nr 3 

Marta Leśniakowska: U źródeł polskiej fotografiki; Konrad Nawrocki: Było kiedyś miasto Królewiec; Barbara Ochmańska-Jodłowska: Notatka służbowa dotycząca wyceny muzealiów, archiwaliów i zasobów bibliotecznych stanowiących własność Muzeum Historii Fotografii w Krakowie; Notatnik już historyczny

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1994

 

Nr 2 

Od redakcji; Jadwiga Ihnatowiczowa: Problemy polskiej fotografii krajoznawczej w okresie zaborów

Leszek Taborski: Tyburcy Chodźko - XIX-wieczny fotograf z Łomży; Dominik Dubiel: Warsztaty fotograficzne Cieszyna; Notatnik już historyczny

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1994

 

Nr 1 

Wanda Mossakowska: Wstęp; Od redakcji; Ze statutu Stowarzyszenia Historii Fotografii; Konwersatoria i sesje poświęcone fotografii polskiej organizowane we współpracy  z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie; Lista członków założycieli

Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Warszawa  1993