Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

„Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” / Daguerreotype. Studies in the History and Theory of Photography” stanowi  kontynuację wychodzącego od 1993 do 2015 r. pisma „Dagerotyp”, wydawanego początkowo przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii, a od 2000 wspólnie z Instytutem Sztuki PAN.

Nowa seria, publikowana we współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie i Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata,  poza  problematyką z zakresu historii fotografii, uwzględnia  różnorodne aspekty technologiczne, artystyczne i socjologiczne. Istotne znaczenie mają zagadnienia funkcjonowania fotografii, migracja jej znaczeń, różne formy jej materialności, a także jej relacje z tekstem i historią.

Redakcja pisma zainteresowana jest  badaniami nad oddziaływaniem obrazów fotograficznych na człowieka i społeczeństwa, na odbiór świata, jego historii i aktualności. W związku z tym redakcję zajmują zarówno kolekcje i archiwa fotograficzne, jak i funkcjonowanie fotografii w książkach i prasie, w przestrzeni prywatnej i publicznej, w tym w polityce, ale także jej obecność w sztuce jako samodzielny sposób wypowiedzi artystycznej oraz narzędzie służące do ujawnienia ekspresji artystom uprawiającym różne  dziedziny sztuki.

Na „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii” składają się artykuły zgromadzone w czterech  działach: Studia / Studies – będące dossier tematycznym, Kolekcje / Collections – w którym znajdują się artykuły, dotyczące zbiorów i archiwów fotograficznych, a także działalności instytucji zajmujących się historią fotografii, Głosy / Voices – przeznaczonym dla artykułów niezwiązanych z tematem numeru oraz tłumaczeniom ważnych tekstów z historii i teorii fotografii oraz Recenzje / Reviews –  wystaw i publikacji. Informacje na temat programów badawczych, działalności instytucji, festiwali fotograficznych znajdują się w Variach. Artykuły w działach Studia i Kolekcje, stanowiące ponad 50% objętości pisma, będą recenzowane w systemie peer-review.

Nowy „Dagerotyp” jest pismem interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Redakcja wydaje  numery tematyczne z naborem otwartym na zasadzie Call for papers. Do współtworzenia pisma, w charakterze autorów, ale i redaktorów prowadzących, zaprasza  naukowców z Polski i zagranicy.  Pisma publikuje teksty językach  polskim i angielskim.

 

redakcja / Editorial board

Małgorzata Maria Grąbczewska – redaktor naczelny / Editor-in-chief

Dr Weronika Kobylińska-Bunsch – zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor-in-chief

Dr Magdalena Furmanik-Kowalska

Marek Jańczyk

Barbara Kosińska-Filocha – sekretarz redakcji / Editoral assistance

 

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski – Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata - przewodniczący / Chairman

Prof. dr hab.  Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski, PISnSŚ)

Dr hab. Wanda Mossakowska (em. prof. Instytutu Sztuki PAN)

Dr hab. Nuno A. Pinheiro (University Institute in Lisbon)

Dr Anna Seweryn (Archiwum Narodowe w Krakowie)

Marek Świca (Muzeum Fotografii w Krakowie)

Prof. dr hab. Aleksander Żakowicz (Uniwersytet Śląski)